Chào mừng bạn đến với Doimoi.org!


Doimoi.org
chính thức đi vào hoạt động từ tháng 11/2009, với sự giúp đỡ của Chương trình Khởi xướng toàn cầu cho Thương mại tự do, Hòa bình và Thịnh vượng.

Doimoi.org đề cao việc trao đổi ý tưởng, hệ thống doanh nghiệp tự do, nền pháp quyền và đặt các sáng kiến và sự phát triển của cá nhân và cộng đồng làm trung tâm của sự tiến bộ năng động.

Doimoi.org ủng hộ việc tạo ra một môi trường mở dựa trên nền kinh tế thị trường và hướng về doanh nghiệp.

 

 

Giới thiệu sách

Những nền tảng của xã hội tự do

Cuốn sách này phác thảo những nguyên tắc cốt lõi, định hình xã hội tự do. Cần phải có tác phẩm này vì tự do cá nhân, tự do xã...

  • Kinh tế học trường phái Áo - Lược khảo
  • Cá nhân tự kiểm soát hay Nhà nước kiểm soát
  • Cuộc cách mạng ngược trong khoa học
  • gỗ nhân tạo conwood,gỗ conwood,sàn gỗ ngoài trời,gỗ ngoại thất

    máy phát điện,máy phát điện dân dụng, máy phát điện gia đình, máy phát điện nhập khẩu